Địa chỉ: Trần Quang Diệu Giá 4,8 tỷ.
Diện tích: 34m2 Hình thức:

Danh mục: