Địa chỉ: Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội . Giá 16.8tỷ
Diện tích: 225m2 Hình thức:

Danh mục: