Địa chỉ: Đăk Lăk Giá 9.5 tỷ
Diện tích: 1ha Hình thức:

Danh mục: