Địa chỉ: phước trạch - Krông Pắk - Đắk Lắk Giá
Diện tích: 8,3 Sào Hình thức:

Danh mục: