Địa chỉ: Hải An, Hải Phòng Giá 5xxx 
Diện tích: 56m2 Hình thức:

Danh mục: