Địa chỉ: Hòa Nhơn ,Hòa Vang, Đà Nẵng. Giá 13 tỉ
Diện tích: 1026m2 Hình thức:

Danh mục: