Địa chỉ: VÕ CƯỜNG, TP BẮC NINH. Giá 6Tỷ xxx
Diện tích: 89,6M2 Hình thức:

Danh mục: