Địa chỉ: QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI Giá Giá 16,3 tỷ
Diện tích: 77m2 Hình thức:

Danh mục: