Địa chỉ: mặt tiền Khúc Thừa Dụ Giá 1 tỷ 350 tr/ sào
Diện tích: 5 sào 3 Hình thức: