Địa chỉ: Khánh Hòa Giá 400 triệu/1 ha
Diện tích: 20000m2 Hình thức:

Danh mục: