Địa chỉ: Trục Chính Xã - Thuỷ Xuân Tiên - Chương Mỹ Giá 1 tỷ 350 tr
Diện tích: 60 m2 Hình thức: