Địa chỉ: Bàu Bàng, Bình Dương Giá 850 triệu
Diện tích: 101 m2 Hình thức:

Danh mục: