Địa chỉ: Đăk Kuan 5,xã Đăk Rung,huyện Đăk Song,tỉnh Đăk Nông Giá 3.5 tỷ
Diện tích: 4.2ha Hình thức:

Danh mục: