Địa chỉ: Vũ Quý, Kiến xương, Thái Bình Giá 221.9 m2
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: