Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 2 tỷ 7
Diện tích: 632 m2 Hình thức:

Danh mục: