Địa chỉ: Xã Nha Bích, Huyện Chơn Thành, Bình Phước Giá 769tr
Diện tích: 200 m2 Hình thức:

Danh mục: