Địa chỉ: Bình Phước Giá 1 tỉ/1 mẫu
Diện tích: 1 mẫu 3 Hình thức:

Danh mục: