Địa chỉ: Lộc An, Bảo Lâm , Lâm Đồng, Giá 800 triệu.
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: