Địa chỉ: THÔN GIA PHÒNG, XÃ TÂN HƯNG, HUYỆN VĨNH BẢO. Giá 525m2
Diện tích: 3,xtr Hình thức:

Danh mục: