Địa chỉ: Đường 704, TP Phan Rang, Xã Thành Hải, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận. Giá 650 triệu.
Diện tích:  133.5 m2 Hình thức:

Danh mục: