Địa chỉ: Thái Nguyên Giá 1ty6xx
Diện tích: 99,7m2 Hình thức:

Danh mục: