Địa chỉ: An Phú, Thị Xã Bình Long, Tỉnh Bình Phước Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: