Địa chỉ: Tân Hà, lâm Hà, Lâm Đồng Giá 2 tỷ
Diện tích: 1990m2 Hình thức:

Danh mục: