Địa chỉ: thị trấn Kim Bài - Thanh Oai - Hà Nội Giá 16TR/M
Diện tích: 80.6m2 Hình thức:

Danh mục: