Địa chỉ: Hoà Bình Giá 3,3 tr/m2
Diện tích: 5000m2 Hình thức:

Danh mục: