Địa chỉ: Đồng Nai Giá 2 tỷ 890tr
Diện tích: 4,5 x24,5 m Hình thức:

Danh mục: