Địa chỉ: Tân Cảnh, Đăk Tô, KonTum. Giá
Diện tích: 2ha2 Hình thức:

Danh mục: