Địa chỉ: Bình tân, Tp HCM Giá 12 tỷ
Diện tích: 408m2 Hình thức:

Danh mục: