Địa chỉ: Bắc Giang Giá từ 6xx/ lô
Diện tích: 131-161m2 Hình thức:

Danh mục: