Địa chỉ: xã Hoà Hiệp Huyện Cư Kuin thông qua huyện Krông Ana Giá 3.5 tỷ
Diện tích: 9700m2 Hình thức:

Danh mục: