Địa chỉ: Thôn 10 xã Nam Bình, ĐẮK SONG, ĐẮK NÔNG. Giá 24tr/m(4,5tỷ bớt lộc cho người thiện chí)
Diện tích: 2ha. Hình thức:

Danh mục: