Địa chỉ: trung tâm Bãi cháy, Quảng Ninh, Hạ Long Giá - Căn D8: giá 16tỷ  - Căn C23: giá 22tỷ
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: