Địa chỉ: khu công nghiệp Đông Tiến-Đông Sơn-Thanh Hoá: Giá 1,9tỷ
Diện tích: 210m2 Hình thức:

Danh mục: