Địa chỉ: xã Yên Sơn ,huyện Lục Nam , tỉnh Bắc Giang Giá 1 tỷ 4
Diện tích: 88,8m2-137,6m2 Hình thức:

Danh mục: