Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 3 tỉ 600 triệu
Diện tích: 4m15x19m76 Hình thức:

Danh mục: