Địa chỉ: khu đô thị TNR Lam Sơn ( Thanh Hoá) Giá 1 tỉ xxx
Diện tích: 100 m2 Hình thức:

Danh mục: