Địa chỉ: Suối Cao, Xuân Lộc, Đồng Nai Giá GIÁ ĐẦU TƯ.
Diện tích: 2sào3 Hình thức:

Danh mục: