Địa chỉ: Thị Trấn  Vôi - Lạng Giang - Bắc Giang. Giá 2xxx
Diện tích: 90m2 Hình thức:

Danh mục: