Địa chỉ: KHU 1 PHƯỜNG HẢI TÂN, TP HẢI DƯƠNG Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: