Địa chỉ: Đức Trọng, Lâm Đồng Giá 12 tỷ
Diện tích: 4,4x17,5m Hình thức:

Danh mục: