Địa chỉ: Xã Trung Lập Thượng, Huyện Củ CHi, HCM Giá 40 tỷ
Diện tích: 10889.4m2 Hình thức:

Danh mục: