Địa chỉ: Sông Trầu 19, TRảng Bom, Đồng Nai Giá 5 tỷ 8
Diện tích: 2550 m2 Hình thức:

Danh mục: