Địa chỉ: Bình Lộc Long Khánh Giá 1.15 tỷ
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: