Địa chỉ: Bình Phước Giá 1ty350
Diện tích: 1287,2m2 Hình thức:

Danh mục: