Địa chỉ: thị trấn Đạ Mri huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng Giá 2 tỷ
Diện tích: 1000m2 Hình thức:

Danh mục: