Địa chỉ: Xã EA Tiêu – Huyện Kuin, Đắk Lắk Giá 1tỷ 600
Diện tích: 1.620 sao Hình thức:

Danh mục: