Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 4ty có thương lượng
Diện tích: 1mẫu1 Hình thức:

Danh mục: