Địa chỉ: Bà Rịa Vũng Tàu Giá 14,x tỷ
Diện tích: 1,8 sào Hình thức:

Danh mục: