Địa chỉ: Tam Phước, Biên Hoà, Đồng Nai Giá 1 tỷ xx
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: