Địa chỉ: Nhuận Đức, Củ Chi. Giá 7,5 tỷ
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: